Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

SPOLEČNOST  BEDY Group, s.r.o., Vídeňská 494/103, 619 00 Brno, IČ/DIČ: 06304273 / CZ06304273 NABÍZÍ ROZVÁŽKOVOU SLUŽBU DO OBYDLENÝCH ČÁSTÍ MĚSTA BRNA A BLÍZKÉHO OKOLÍ (viz. Rozvozové zóny + ceník)

Minimální objednávka pro rozvoz je 150 ,- Kč. Okrajové části města mají stanovenu částku za dopravné, které se připočítává k ceně objednávky. Vyhrazujeme si právo nerozvážet do některých oblastí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za naše služby můžete platit v hotovosti, platebními kartami, stravenkami (na stravenky nevracíme) nebo bankovním převodem. Naši řidiči u sebe nemají větší hotovost. Prosíme, připravte si drobné.

V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou od 1000,- Kč nahlásit při objednávání. Veškeré platby probíhají v české měně. Platby kartou musí být hlášeny předem při objednávce.

 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste spokojeni s vyřízením vaší objednávky (dodáme vám nesprávnou objednávku, chybí některá z položek, nejste spokojeni s chováním přepravce), volejte okamžitě na telefonní číslo 606 061 662 a vaši reklamaci budeme společně řešit.

  1. Vaše urgentní reklamace vyřizujeme v průběhu otevírací doby na telefonním čísle 606 061 662. Na reklamace obdržené e-mailem budeme reagovat do 24 hodin od doručení zprávy.
  2. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od přepravce. Reklamaci našich produktů nemůžeme vyřídit, pokud nepředložíte účtenku.
  3. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontrolovat, zda odpovídá objednávce.
  4. Pokud kupující obdrží jiné zboží, než si objednal, nesouhlasí s ponecháním výměnou a požaduje dodání zboží dle objednávky, bude mu, je-li to možné, v co nejkratším čase dodáno zboží, které si objednal, v opačném případě mu bude ponížena cena o nedodané zboží.
  5. V případě, že kupující není spokojen s kvalitou zboží, kontaktuje neprodleně prodejce na tel. čísle 606 061 662. Pokud bude shledáno, že nebyly dodrženy obchodní podmínky ze strany prodávajícího, bude nabídnuta kupujícímu výměna zboží. Nové zboží bude kupujícímu dodáno v co nejkratším termínu dle rozvozových podmínek prodejce.
  6. Přijímány jsou pouze reklamace na zboží zakoupené v den reklamace. Reklamace objednávek z předchozích dnů vzhledem k povaze zboží nelze přijmout. Stejně tak nelze přijmout reklamaci na zboží, které je již zcela zkonzumováno a nelze doložit jeho vadu.
  7. Je v zájmu kupujícího, aby si při placení přepočítal vrácené peníze v přítomnosti přepravce.

 

PRODUKTY

Nápoje a některé ingredience mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech Vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s jídlem.

PRODEJ OSOBÁM STARŠÍM 18 LET

Na těchto webových nabízíme prodej a rozvoz alkoholických nápojů, který je určen osobám starším osmnácti let. Osoby mladší osmnácti let mohou nakupovat pouze výrobky neobsahující alkohol.

ZÁRUKA 100% SPOKOJENOSTI

Společnost BEDY Group, s.r.o. dodává pokrmy vynikající kvality za použití nejčerstvějších a vždy vysoce kvalitních surovin. Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, slevu nebo vrácení peněz. Místem reklamace je provozovna A BAŠTA, Nové Sady 17, Brno, 602 00
nebo telefonicky +420 606 061 662

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY A SLEVY

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musí být uplatněny při objednávce. Nelze požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a nelze je vzájemně kombinovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu.

OBECNÉ INFORMACE

Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách www.rozvozjakobrno.cz včetně DPH.

Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonická čísla pro objednávky jsou +420 606 061 662 nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků.

Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách www.rozvozjakobrno.cz) bude uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pro společnost BEDY Group, s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. Společnost BEDY Group, s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Společnost BEDY Group, s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích a ročních obdobých).

Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Přijetím objednávky ze strany BEDY Group, s.r.o. je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany BEDY Group, s.r.o. za přijatou, pokud BEDY Group, s.r.o.  nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany BEDY Group, s.r.o. ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem BEDY Group, s.r.o. . Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je BEDY Group, s.r.o. oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. BEDY Group, s.r.o. ). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.


PROVOZOVATEL:
BEDY Group, s.r.o.
IČO: 06304273 / DIČ: CZ06304273
Vídeňská 494/103, Brno, 619 00